Sản phẩm
Gỗ

Gỗ ván xẻ sấy là sản phẩm chính của chúng tôi, mà chúng tôi dành toàn bộ sự lưu ý và chuyên môn cao nhất.

Sản phẩm
Nhật ký

Vì chúng tôi có nhiều liên hệ , hợp tác với các nhà cung cấp không chỉ từ tỉnh Arges ...

Sản phẩm
Sản phẩm đang hoàn thiện

Các sản phẩm bán thành phẩm, gỗ ván là các mặt hàng được xẻ cắt theo yêu cầu, được cung cấp theo số lượng yêu cầu.

Sản phẩm
Gỗ

Gỗ ván xẻ sấy là sản phẩm chính của chúng tôi, mà chúng tôi dành toàn bộ sự lưu ý và chuyên môn cao nhất.

Sản phẩm
Nhật ký

Vì chúng tôi có nhiều liên hệ , hợp tác với các nhà cung cấp không chỉ từ tỉnh Arges ...

Sản phẩm
Sản phẩm đang hoàn thiện

Các sản phẩm bán thành phẩm, gỗ ván là các mặt hàng được xẻ cắt theo yêu cầu, được cung cấp theo số lượng yêu cầu.

Về chúng tôi

Năm 1992, Viorel POPESCU đã thành lập một Công ty về sản xuất gỗ - EUROCOM EXPASION , và trở thành tổng giám đốc. Sau khi thành lập , công ty chúng tôi liên tục phát triển, mở rộng sản xuất và cung ứng các sản phẩm về gỗ và các sản phẩm phụ trợ từ gỗ. Ngày nay, hoạt động của chúng tôi đang diễn ra tại Băiculești , tỉnh ARGEȘ,Rumani nơi chúng tôi có một cơ sở rộng khoảng 180.000 m2 , được và trang bị thiết bị hiện đại để sản xuất gỗ và vật liệu phụ trợ từ gỗ Công ty chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất của khách hàng trong lĩnh vực này – với cơ sở vật chất và thương hiệu của mình Công ty chúng tôi giáp với vùng Nam Carpathians, một trong những khu vực rừng lớn nhất ở Rumania. và chúng tôi được quyền khai thác tại đây , là một khu vực rừng lớn nhất trong cả nước , là một nguồn gỗ với chất lượng rất cao .

Viorel POPESCU

Người điều hành & sáng lập công ty

Request a Quotation

Liên hệ